Bảo ôn FNS-Flex bọc đường ống Chiller tại công trình nhà máy Gainlucky, KCN Phước Đông, tỉnh Tây Ninh.