Cách nhiệt HX Flex đồng hành cùng dự án Thi công xây dựng nhà máy Compal.

Địa chỉ: KCN Bá Thiện, Vĩnh Phúc.