Dự án triển khai

Nhà máy S&S Glove

Nam Khang cung cấp vật tư cách nhiệt cho công trình xây dựng nhà máy. Chi tiết

Nhà máy Topband Đồng Nai

Vật Tư Nam Khang cung cấp bảo ôn cách nhiệt cho công trình nhà máy Topband. Chi tiết

Nhà máy Hwasueng

Vật Tư Nam Khang cung cấp bảo ôn cách nhiệt cho công trình nhà máy Hwasueng. Chi tiết

Nhà máy Suheung Long Thành

Vật Tư Nam Khang cung cấp bảo ôn cách nhiệt cho công trình nhà máy Suheung. Chi tiết

Nhà máy Saitex Nhơn Trạch

Vật Tư Nam Khang cung cấp bảo ôn cách nhiệt cho công trình nhà máy Saitex. Chi tiết

Bản quyền website thuộc Nam Khang CoDesigned By Rubicmarketing.com