Bảo ôn cao su lưu hóa được tạo nên từ công nghệ tạo bọt phân tử với độ chính xác cao, điều khiển trộn, thiết lập và ép bọt chính xác.

Công nghệ tạo bọt siêu nhỏ đã tạo nên những sản phẩm bảo ôn hoàn hảo nhất với:

  • Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về hệ thống quản lý chất lượng.
  • Tiêu chuẩn GB/T 24001:2004/ ISO 14001:2004 về hệ thống quản lý môi trường.
  • Tiêu chuẩn GB/T 28001:2011/OHSAS 18001:2007 về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe.