Nhà máy Asia Garment – KCN Amata Đồng Nai

Bảo ôn FNS Flex bọc hệ thống ống gió Asia Garment.Namkhangco

Bảo ôn FNS Flex bọc hệ thống ống gió Asia Garment.Namkhangco