Nam Khang cung cấp vật tư cách nhiệt cho gói thầu xây dựng nhà máy TTI tỉnh Vĩnh Phúc.