Nhà máy Esquel Garment triển khai mở rộng nhà xưởng. Hệ thống ống gió được bọc cách nhiệt HX Flex.

Địa chỉ: Vsip 1 Bình Dương.