Vật Tư Nam Khang cung cấp bảo ôn cách nhiệt cho công trình nhà máy Hwasueng.