Nam Khang cung cấp vật tư cách nhiệt cho công trình xây dựng nhà máy.