Nam Khang cung cấp cách nhiệt HX Flex cho nhà thầu xây dựng nhà máy TTI.