Nhà máy Worldon đồng hành cùng nhà cung ứng vật tư cách nhiệt Nam Khang.

Cách nhiệt HX Flex, đạt chuẩn bảo ôn B1.

Địa chỉ: KCN Đông Nam Củ Chi.