Mô tả công việc
 • Tính lương cho toàn bộ nhân sự
 • Cập nhật thu, chi và quản lý tiền mặt của công ty
 • Xuất hóa đơn tài chính
 • Làm báo cáo thuế
 • Giải quyết các công việc khác phát sinh
Yêu cầu công việc
 • Trung thực, cẩn thận.
 • Có tinh thần cầu tiến.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
Quyền lợi
 • Thưởng theo doanh thu cuối năm.
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước
 • Môi trường làm việc thân thiện.