Thi công bọc hệ thống Ống gió nhà xưởng, Chiller bằng bảo ôn FNS-Flex.

Bảo ôn FNS Flex bọc hệ thống ống gió Asia Garment.Namkhangco

Bảo ôn hệ thống ống gió - Esquel Garment