Thi công bọc hệ thống Ống gió nhà xưởng, Chiller bằng bảo ôn HX Flex.

Bảo ôn HX Flex bọc hệ thống ống gió Asia Garment.Namkhangco

Bảo ôn hệ thống ống gió - Esquel Garment