Win-Win (nguyên tắc thắng-thắng) là một trong những nguyên tắc hàng đầu của Nam Khang, không chỉ trong kinh doanh, mà trong mọi mối quan hệ.

Theo nguyên tắc này, những người tham gia đàm phán, kinh doanh, hợp tác với nhau sẽ tôn trọng và chấp nhận nguyên tắc “đôi bên cùng có lợi” (win-win) và/ hoặc “các bên cùng có lợi” (win-win-win). Nguyên tắc này đảm bảo cho kết quả hợp tác bền vững hơn.

Trong quan hệ giữa nhân viên với lãnh đạo thì win – win nó là việc Lãnh đạo chỉ đạo được nhân viên nhưng nhân viên cũng tự nguyện làm việc. Win – win trong mối quan hệ này nó không phải dùng đến mệnh lệnh hành chính, không phải là sự ép buộc để hiệu quả công việc nó vẫn là trên hết.

Trong xử lý công việc giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước thì win – win nó là sự hài lòng giữa đội bên. Kẻ được việc và người hoàn thành nhiệm vụ. Không để cái Lệ nó vượt quá cái Luật. Kết thức công việc đôi bên đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Trong mỗi quan hệ giữa cha mẹ với con cái thì win – win là sự thương yêu, tôn trọng nhưng không gò bó, ép buộc. Con cái cảm nhận được sự thương yêu, quan tâm của cha mẹ nhưng Cha mẹ cũng cảm nhận được sự tôn trọng, biết ơn từ con cái.

Trong mối quan hệ 2 vợ chồng thì win – win có thể là 2 bên cùng thông cảm, cùng chia sẻ và cùng lên đỉnh.

Trong mối quan hệ giữa bạn bè thì win – win nó là sự giúp đỡ lẫn nhau 1 cách chân thành, có trước có sau, có đi có lại, không suy tính.

Trong va chạm ngoài xã hội thì win – win nó là sự dàn xếp để đôi bên cảm thấy thật thoải mái, không có sự thiệt thòi, ấm ức.