Với triêt lý “Khoa học và công nghệ kiến tạo tương lai”, Công ty TNHH TM&DV Vật Tư Nam Khang đã, đang và không ngừng cung cấp những vật liệu cách nhiệt chất lượng cao cấp đến khách hàng ở Việt Nam. Trong tương lai sẽ mở rộng hơn nữa ở Đông Nam Á và thế giới.

Một trong những sản phẩm dẫn đầu là vật liệu cách nhiệt cao su lưu hóa HX FLEX nhập khẩu. Công nghệ tạo vi bọt dẫn đầu thế giới ASSOS và nhựa chất lượng cao.

Vật liệu là một bước đột phá xa hơn về khả năng chống ẩm tuyệt vời, chịu nhiệt độ từ -50 độ đến 105 độ, đảm bảo sự điều hòa năng lượng của các thiết bị môt cách tối ưu.

Bảo ôn FNS Flex.Namkhangco.

Bảo ôn HX Flex.Namkhangco.