Nam Khang chuyên cung cấp vật liệu cách nhiệt bảo ôn B1 cho các công trình nhà máy .

Bảo ôn B1 được dùng để bọc hệ thống ống gió nhà máy Esquel Garment, Bình Dương.