Nam Khang chuyên cung cấp vật liệu cách nhiệt cho các công trình bọc hệ thống ống gió. Điển hình là nhà máy Esquel Garment tỉnh Bình Dương.