Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vật Tư Nam Khang được uỷ quyền là đại lý độc quyền thương hiệu HX Flex tại Việt Nam.