Nam Khang cung cấp và thi công bọc cách nhiệt cho nhà xưởng YIbei.