Bảo ôn cao su lưu hóa ưu Việt

Ngăn chặn lửa tốt hơn, đạt chuẩn quốc gia GB 8624 phân loại hệ thống chống cháy của vật liệu xây dựng, yêu cầu của lớp B1 về vật liệu chịu lửa. Hệ thống công thức độc đáo, chất liệu chịu nhiệt, giảm khói cao có thể thấp tới 25%.... Chi tiết

Bảo ôn cao su lưu hóa Class 1

Tóm tắt Chi tiết

Bản quyền website thuộc Nam Khang CoDesigned By Rubicmarketing.com