Vật tư Nam Khang cung cấp gói Cách nhiệt HX Flex cho dự án Lotte mart.

Dự án 1 : Lotte Mart tp.Vinh đã hoàn thiện.

Dự án 2: Lotte Mart Phú Thọ đang triển khai.